Arkivplan.no

Bortsatte arkiv

Alt saksarkiv i papirversjon er avlevert til Interkommunalt arkiv Hordaland (IKAH) ila sommaren 2020. IKAH skal ordne og rydde materialet. Det er mogleg å få innsyn i materialet via Vaksdal kommune sitt postmottak eller via eDialog om det er spurnad etter dokument/saker med sensitivt innhald.

Laster...