Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Kommunestyret er kommunen sitt øvste styrande organ med 21 representantar.

Ordførar

Ordføraren er kommunen sin fremste folkevalde og rettslege representant. Ordføraren leiar møta i kommunestyre, formannskap/plan- og økonomiutvalet og administrasjonsutvalet. Ordføraren representerer kommunen i mange samanhengar og har hovudansvaret for kontakt med media. Ordføraren er bindeleddet mellom politikk og administrasjonen.

Hege Eide Vik er ordførar i Vaksdal. Ho er vald inn i kommunestyret frå Senterpartiet frå hausten 2019.

Laster...