Arkivplan.no

Strategi, opplæring og kompetanse

Vaksdal kommune er ein del av det interkommunale samarbeidet IKT Nordhordland. Dette samarbeidet er i startfasen av ei konseptutreiing arkiv pr juni 2021. Denne utgreiinga skal ende i ein strategi for arkiv, samt eit - eller fleire - prosjekt for løysing av "Lagring, bevaring og innsyn i kommunal dokumentasjon og data for framtida". 

Meir dokumentasjon vert publisert etter kvart som den ligg føre.

Laster...