Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Rådmann Trine Pettersen Grønbech har den overordna leiinga av kommunen.

Rådmannen er kommunen sin øvste administrative leiar, og har gjennom tett samarbeid med folkevalde og tilsette ansvaret for å vidareutvikle ein berekraftig og framtidsretta organisasjon, og eit godt service- og tenestetilbod til innbyggjarane.

Kommunalsjefane har rådmannen sitt mynde, og har lineansvar for til saman 5 einingar. Rådmannen har lineansvar for Samfunnsutvikling.

For nærare informasjon om organisasjonen sjå organisasjonskart eller dei enkelte tenesteområda
 
 

Laster...